Garantia Produselor

Pentru a beneficia de garantie, consumatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare atasate si de a nu permite interventii asupra produsului din partea altor persoane decat cele autorizate sa acorde ser- vice.

Garantia produselor nu acopera accesoriile, consumabilele precum si partile casabile ale produsului (carcasa etc.) sau diversele defecte ce pot aparea in urma transportarii produselor, caderii sau lovirii acestora , des- carcarilor electrice sau variatilor de tensiune de la retea, sau in cazul conectarii la o retea cu tensiune neco- respunzatoare etc.

Garantia produsului nu acopera lipsa unui accesoriu sau a vreunei parti a produsului constatata dupa achizi- tia acestuia.
Consumatorul are obligatia de a prezenta certificatul de garantie si factura (bonul de cumparare) la intocmi- rea reclamatiei privitoare la defectarea produsului.
 

Conditiile in care produsul isi pierde garantia

1. Neprezentarea la solicitarea reparatiei a chitantei/ facturii de cumparare a produsului insotite de prezentul certificat de garantie.
2. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care consumatorul a luat cunos- tinta.
3. La incredintarea produsului, spre a fi reparat, altor persoane/ firme neautorizate, sau cu reparatiile efec- tuate de persoane neautorizate si modificari aduse produselor si accesoriilor.
4. In cazul in care in acest certificat de garantie s-au operat corectii de catre alte persoane decat cele auto- rizate.
5. In cazul produselor utilizate in alt scop/ regim de lucru decat cel casnic.
 

IMPORTANT

Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra aparatului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii va recomandam efectuarea oricaror reparatii/ verificari in exclusivitate la centrele autorizate si prezentate in acest certifi- cat.

1. Produsul pe care il detineti are asigurat un termen de garantie legala de conformitate de 2 ani de la data achizitionarii.
2. Garantia este asigurata la urmatoarea adresa:
Bucuresti, Sector 6, Bd. Timisoara, Nr. 81, Bloc M44,  Telefon: 0761819525
Email: contact@lastimpact.ro
3. Pe parcursul termenului de garantie unitatea de service va repara sau inlocui produsul, dupa caz.
4. Termenul de garantie se prelungeste cu timpul afectat reparatiei obiectului.
5. Repararea sau inlocuirea produselor se va efectua conform prevederilor legale in cadrul unei perioade re- zonabile de timp ( 15 zile )
6. Acest aparat va fi comercializat cu respectarea prevederilor O.G 21/1992 (cu modificarile si completarile ulterioare) si Legii 449/2003